แท่งไม้จำนวน – Number Rods

รหัสสินค้า :  MOM010 ชื่อสินค้า :  แท่งไม้จำนวน English name : Number Rods รายละเอียด : แท่งไม้จำนวน 10 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 10 ซม.ถึง 100 ซม. ทาสีแดงสลับนํ้าเงินแถบละ 10 ซม.

Description

รหัสสินค้า :  MOM010
ชื่อสินค้า :  แท่งไม้จำนวน
English name : Number Rods
รายละเอียด :
แท่งไม้จำนวน 10 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 10 ซม.ถึง 100 ซม. ทาสีแดงสลับนํ้าเงินแถบละ 10 ซม.