MPE104

รหัสสินค้า : MPE104 ชื่อสินค้า : รูปทรงเรขาคณิต 2D, 3D

Description

แผ่นภาพพลาสติก
ขนาด 52 X 74 เซนติเมตร ทำด้วยแผ่นพลาสติก PPพิมพ์ออฟเซ็ทสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย