แผ่นตัวเลขกระดาษทราย 0-9 เลขอารบิกพร้อมกล่อง

รหัสสินค้า :  MOM032 ชื่อสินค้า :  แผ่นตัวเลขกระดาษทราย 0 – 9 เลขอารบิก พร้อมกล่อง English name : Sandpaper Numerals รายละเอียด : แผ่นไม้สีเขียวขนาด 14 x 14 ซม. มีตัวเลขอารบิก 0-9 เป็นกระดาษทรายบนแผ่นไม้ สำหรับให้เด็กใช้มือสัมผัสตัวเลขตามลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง

Description

รหัสสินค้า :  MOM032
ชื่อสินค้า :  แผ่นตัวเลขกระดาษทราย 0 – 9 เลขอารบิก พร้อมกล่อง
English name : Sandpaper Numerals
รายละเอียด :
แผ่นไม้สีเขียวขนาด 14 x 14 ซม. มีตัวเลขอารบิก 0-9 เป็นกระดาษทรายบนแผ่นไม้ สำหรับให้เด็กใช้มือสัมผัสตัวเลขตามลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง