MOG011

รหัสสินค้า : MOG011
ชื่อสินค้า : แผ่นต่อภาพแผนที่ประเทศไทย
English name :  Puzzle Map : Thailand
รายละเอียด :
แสดงแผนที่ประเทศไทยทั้ง 6 ภาค

Description

แผ่นต่อภาพแผนที่ ทำจากไม้ขนาด 45 x 58 ซม. แสดงทวีปทั้ง 7 ในแผนที่โลก หรือแสดงประเทศในแต่ละทวีปด้วยสีต่างๆ มีหมุดจับสำหรับนำมาต่อเป็นแผนที่แต่ละทวีปให้ถูกต้องและสมบูรณ์