ตู้จัดเก็บอุปกรณ์

รหัสสินค้า :  MOD005 ชื่อสินค้า :  ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ English name :  รายละเอียด : ขนาดประมาณ 0.40 x 1.20 x 0.65 เมตร รวมล้อเลื่อน สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ในห้องเรียน

Description

รหัสสินค้า :  MOD005
ชื่อสินค้า :  ตู้จัดเก็บอุปกรณ์
English name : 
รายละเอียด :
ขนาดประมาณ 0.40 x 1.20 x 0.65 เมตร รวมล้อเลื่อน สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ในห้องเรียน