MOB030

รหัสสินค้า : MOB030
ชื่อสินค้า :   รูปโครงกระดูกม้า
English name :  Horse Skeleton Puzzle
รายละเอียด :
แผ่นต่อภาพชุดโครงกระดูกสัตว์
แผ่นไม้ขนาด 24 x 24 ซม. พร้อมมีหมุดจับ

Description