MI105

รหัสสินค้า : MI105
ชื่อสินค้า :  การพับกระดาษและอุปกรณ์การจัดวาง
English name :  
รายละเอียด :
การพับกระดาษและการจัดวาง การเรียงลำดับเรื่องราวและการนับจำนวน ประกอบด้วยกระดาษพับลายเพื่อพับรูปสัตว์บก 6 ชนิด,สัตว์นํ้า 3 ชนิด, สัตว์ปีก 6 ชนิดและการพับแมลง 6 ชนิด หนังสือแนะนำเทคนิคการพับ 1 เล่ม อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดวางสัตว์ต่างๆ 1 ชุดบรรจุในกล่องพลาสติก

Description