MI103

รหัสสินค้า : MI103
ชื่อสินค้า : ชุดการต่อรูป 3 มิติ
English name :  
รายละเอียด :
ประกอบด้วย กระดาษสี 4 สี จำนวนรวม 100 แผ่น หนังสือแนะนำขนาดประมาณ 20 ซม เทคนิคการพับรูปสามมิติและ CD แสดงวิธีการพับ 1 แผ่น

Description