MG272

รหัสสินค้า : MG272 ชื่อสินค้า : เกมลวดปริศนา ชุดที่ 2 English name :Aluminun Steel Puzzle รายละเอียด : ประกอบด้วย เกมสองห่วงกักกัน, เกมราชสิงห์ติดบ่วง, เกมบ่วงเชือกมหาภัย, เกมไม้ปิ้งทั้งคู่

Description

ทำด้วยขดลวดอลูมิเนียม