MG271

รหัสสินค้า : MG271
ชื่อสินค้า : เกมลวดปริศนา ชุดที่ 1
English name :Aluminun Steel Puzzle
รายละเอียด :
ประกอบด้วย เกมเสือพบสิงห์, เกมห่วงภาพลวงตา,เกมกากบาทพิฆาตศูนย์, เกมไก่ป่าเดินดง

Description

ทำด้วยขดลวดอลูมิเนียม