MG131

รหัสสินค้า : MG131 ชื่อสินค้า : กระดานพร้อมหมุดเล็ก English name :  (1 : 200) (Mini Pegboards Set) รายละเอียด : กระดานขนาด 15 x 15 ซม. 1 แผ่นพร้อมหมุดคละสี จำนวน 200 ชิ้น

Description

• กระดานพร้อมหมุดเล็ก สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น การนับจำนวน, การบวก-ลบเลข, รูปร่าง, รูปทรง, การสร้างสมมาตร, การจำแนกสี และสามารถนำหมุดมาต่อเป็นรูปต่าง ๆ ได้ตามจินตนาการ
• พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากการต่อรูปต่าง ๆ, ทักษะทางตัวเลขและคณิตศาสตร์จากการฝึกนับจำนวนและบวกเลข, ทักษะการวิเคราะห์เชิงพื้นที่จากการเรียนรู้เรื่องรูปร่าง รูปทรง และสมมาตร
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป
• ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือเรียนรู้นอกเวลาได้
• ในชุดประกอบด้วย กระดานขนาด 15.7×15.7 ซม. 1 แผ่น และหมุดเล็กคละสี 200 อัน