MB124

รหัสสินค้า : MB124
ชื่อสินค้า : 1000 กรัม / 10N
English name : Transparant Spring Scale
รายละเอียด :
เครื่องชั่งสปริงใส (Transparant Spring Scale)
เป็นเครื่องชั่งแบบสปริงพลาสติกใสเห็นการทำ งานของสปริง

Description