MB124

รหัสสินค้า : MB124 ชื่อสินค้า : 1000 กรัม / 10N English name : Transparant Spring Scale รายละเอียด : เครื่องชั่งสปริงใส (Transparant Spring Scale) เป็นเครื่องชั่งแบบสปริงพลาสติกใสเห็นการทำ งานของสปริง

Description