ปริซึมฐานหกเหลี่ยมแสดงเส้นแบ่งมุมถึงจุดศูนย์กลาง

รหัสสินค้า : MD113 ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานหกเหลี่ยมแสดงเส้นแบ่งมุมถึงจุดศูนย์กลาง English name : Hexagonal Prism

Description

ปริซึมฐานหกเหลี่ยมแสดงเส้นแบ่งมุมถึงจุดศูนย์กลาง – Hexagonal Prism

รหัสสินค้า : MD113
ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานหกเหลี่ยมแสดงเส้นแบ่งมุมถึงจุดศูนย์กลาง
English name : Hexagonal Prism

รายละเอียด :

ปริซึมฐานหกเหลี่ยมแสดงเส้นแบ่งมุมถึงจุดศูนย์กลาง ทำด้วยพลาสติกใสสีสวยงาม มีเส้นแบ่งมุมถึงจุดศูนย์กลางเพื่อแสดงลักษณะของปริซึมทรงสามเหลี่ยมด้านเท่าที่อยู่ภายในปริซึมฐานหกเหลี่ยม