กระดานเส้นบรรทัดคู่ – Greenboard with Double Line

รหัสสินค้า : MOL007 ชื่อสินค้า : กระดานเส้นบรรทัดคู่ English name : Greenboard with Double Line

Description

กระดานเส้นบรรทัดคู่ – Greenboard with Double Line

รหัสสินค้า : MOL007
ชื่อสินค้า : กระดานเส้นบรรทัดคู่
English name : Greenboard with Double Line

รายละเอียด :

ขนาด 30 x 50 ซม. ด้านหนึ่งเป็นเส้นบรรทัดคู่และอีกด้านหนึ่งเป็นเส้นตาราง ใช้สำหรับฝึกหัดเขียนตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ