MA201

รหัสสินค้า : MA201 ชื่อสินค้า : ความหมายเศษส่วนของจำนวน English name : Fraction of Quantities รายละเอียด :  เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความหมายของเศษส่วนของจำนวน ประกอบด้วย แผ่นวงกลม, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, รูปห้าเหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมที่มีการแบ่งเป็นเศษส่วนพร้อมหมุดพลาสติกขนาดใหญ่ จำนวน 30 ชิ้น, แผ่นกิจกรรมเศษส่วน 20 แผ่น, ลูกเต๋า 5 ลูก

Description

• เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง (Hands-on)
• สนุกกับการเรียนรู้เพื่อหาเศษส่วนของจำนวนใดๆ
• ใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน