สามเหลี่ยมสร้างสรรค์ – Constructive Triangles

รหัสสินค้า : MOS009 ชื่อสินค้า :  สามเหลี่ยมสร้างสรรค์ English name :  Constructive Triangles รายละเอียด : กล่องไม้ 5 กล่องพร้อมฝาปิด คือ กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 กล่อง, กล่องสามเหลี่ยม 1 กล่องและกล่อง6 เหลี่ยม 2 กล่อง ภายในบรรจุรูปสามเหลี่ยมที่มีสี, ชนิด และขนาดแตกต่างกัน

Description

รหัสสินค้า : MOS009
ชื่อสินค้า :  สามเหลี่ยมสร้างสรรค์
English name :  Constructive Triangles
รายละเอียด :
กล่องไม้ 5 กล่องพร้อมฝาปิด คือ กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 กล่อง, กล่องสามเหลี่ยม 1 กล่องและกล่อง6 เหลี่ยม 2 กล่อง ภายในบรรจุรูปสามเหลี่ยมที่มีสี, ชนิด และขนาดแตกต่างกัน