ลูกบาศก์ไบโนเมียล – Binomial Cube

รหัสสินค้า : MOS015 ชื่อสินค้า : ลูกบาศก์ไบโนเมียล English name :  Binomial Cube รายละเอียด : ลูกบาศก์ไม้หลากสีจำนวน 8 ลูกวางเรียงกันในกล่องไม้แบบบานพับมีฝาปิด ด้าน ข้างของกล่องและฝาปิดพิมพ์ลูกบาศก์เพื่อให้เด็กฝึกต่อรูปทรงตามรูปแบบสีที่พิมพ์ไว้

Description

รหัสสินค้า : MOS015
ชื่อสินค้า : ลูกบาศก์ไบโนเมียล
English name :  Binomial Cube
รายละเอียด :
ลูกบาศก์ไม้หลากสีจำนวน 8 ลูกวางเรียงกันในกล่องไม้แบบบานพับมีฝาปิด ด้าน
ข้างของกล่องและฝาปิดพิมพ์ลูกบาศก์เพื่อให้เด็กฝึกต่อรูปทรงตามรูปแบบสีที่พิมพ์ไว้