บล็อกอะตอมชุดใหญ่ – Big Atom Block Set

รหัสสินค้า : MMT-X2 ชื่อสินค้า : บล็อกอะตอมชุดใหญ่ English name : Big Atom Block Set

Description

บล็อกอะตอมชุดใหญ่ – Big Atom Block Set

รหัสสินค้า : MMT-X2
ชื่อสินค้า : บล็อกอะตอมชุดใหญ่
English name : Big Atom Block Set

รายละเอียด :

บล็อกอะตอมของเล่นพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ และการทำงานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับสายตา เป็นสื่อช่วยพัฒนาทักษะแยกแยะประเภทรูปทรง มีขนาดและน้ำหนักเหมาะกับเด็ก 3-6 ปี มีจำนวน 90 ชิ้น พร้อมคู่มือกิจกรรม บรรจุในกล่องพลาสติก