กระดานบวกเลขด้วยไม้ชิ้นเล็ก – Addition Strip Board

รหัสสินค้า :  MOM014 ชื่อสินค้า :กระดานบวกเลขด้วยไม้ชิ้นเล็ก English name : Addition Strip Board รายละเอียด : กระดานไม้ขนาด 30 x 40 ซม. ตีเส้นตารางสีนํ้าเงินจำนวน 18 x 12 ช่อง มีตัวเลขกำกับด้านบน พร้อมแท่งไม้สีแดงและสีนํ้าเงินสีละ 9 แท่ง ขนาดแตกต่างกันบรรจุในกล่องไม้สำหรับทำกิจกรรมการบวกเลข

Description

รหัสสินค้า :  MOM014
ชื่อสินค้า :กระดานบวกเลขด้วยไม้ชิ้นเล็ก
English name : Addition Strip Board
รายละเอียด :
กระดานไม้ขนาด 30 x 40 ซม. ตีเส้นตารางสีนํ้าเงินจำนวน 18 x 12 ช่อง มีตัวเลขกำกับด้านบน พร้อมแท่งไม้สีแดงและสีนํ้าเงินสีละ 9 แท่ง ขนาดแตกต่างกันบรรจุในกล่องไม้สำหรับทำกิจกรรมการบวกเลข