MA130

รหัสสินค้า : MA130
ชื่อสินค้า : กรอบลูกปัดนับเลข
English name : Plastic Rekenrek
รายละเอียด : 
มี 4 ชุด ขนาด 7 x 7 x 25 cm ร้อยลูกปัด 2 แถวแถวละ 10 ลูก 2 สี สำหรับ ฝึกนับเลขและการคำนวนพื้นฐาน

Description