สามเหลี่ยมแสดงพื้นที่สีเหลือง – Yellow Triangles for Area

รหัสสินค้า :  MOM036 ชื่อสินค้า :  สามเหลี่ยมแสดงพื้นที่สีเหลือง English name : Yellow Triangles for Area รายละเอียด : แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมสีเหลือง ตีตารางบนพื้นผิวเพื่อเรียนรู้การหาพื้นที่บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด

Description

รหัสสินค้า :  MOM036
ชื่อสินค้า :  สามเหลี่ยมแสดงพื้นที่สีเหลือง
English name : Yellow Triangles for Area
รายละเอียด :
แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมสีเหลือง ตีตารางบนพื้นผิวเพื่อเรียนรู้การหาพื้นที่บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด