ทรงตันเรขาคณิตสีธรรมชาติ

รหัสสินค้า : MOS007 ชื่อสินค้า : ทรงตันเรขาคณิตสีธรรมชาติ English name : Wooden Geometric Solids with Tray : Wood Color

Description

ทรงตันเรขาคณิตสีธรรมชาติ – Wooden Geometric Solids with Tray : Wood Color

รหัสสินค้า : MOS007
ชื่อสินค้า : ทรงตันเรขาคณิตสีธรรมชาติ
English name : Wooden Geometric Solids with Tray : Wood Color

รายละเอียด :

ประกอบด้วย ทรงตันเรขาคณิตสีธรรมชาติ 10 แบบ เช่น ทรงกระบอก, พีระมิด, ทรงกลม ,เป็นต้น สำหรับเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต และสังเกตสีตามธรรมชาติของวัสดุ