ลูกบาศก์ไตรโนเมียล – Trinomial Cube

รหัสสินค้า : MOS016 ชื่อสินค้า : ลูกบาศก์ไตรโนเมียล English name :  Trinomial Cube รายละเอียด : ลูกบาศก์ไม้หลากสีจำนวน 27 ลูก บรรจุในกล่องไม้แบบบานพับมีฝาปิด ด้าน ข้างกล่องไม้และฝาปิดพิมพ์สีลูกบาศก์ไว้ 2 ด้านให้เด็กฝึกต่อรูปทรงตามรูปแบบสีที่ซับซ้อนขึ้นและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ต่อไป

Description

รหัสสินค้า : MOS016
ชื่อสินค้า : ลูกบาศก์ไตรโนเมียล
English name :  Trinomial Cube
รายละเอียด :
ลูกบาศก์ไม้หลากสีจำนวน 27 ลูก บรรจุในกล่องไม้แบบบานพับมีฝาปิด ด้าน
ข้างกล่องไม้และฝาปิดพิมพ์สีลูกบาศก์ไว้ 2 ด้านให้เด็กฝึกต่อรูปทรงตามรูปแบบสีที่ซับซ้อนขึ้นและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ต่อไป