ลูกบาศก์ไตรโนเมียล – Trinomial Cube

รหัสสินค้า : MOS016 ชื่อสินค้า : ลูกบาศก์ไตรโนเมียล English name : Trinomial Cube

Description

ลูกบาศก์ไตรโนเมียล – Trinomial Cube

รหัสสินค้า : MOS016
ชื่อสินค้า : ลูกบาศก์ไตรโนเมียล
English name : Trinomial Cube

รายละเอียด :

ลูกบาศก์ไม้หลากสี จำนวน 27 ลูก บรรจุในกล่องไม้แบบบานพับมีฝาปิด ด้านข้างกล่องไม้และฝาปิดพิมพ์สีลูกบาศก์ไว้ 2 ด้าน ให้เด็กฝึกต่อรูปทรงตามรูปแบบสีที่ซับซ้อนขึ้น และเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ต่อไป