ชุดตัวต่อสร้างสวนสาธารณะ

รหัสสินค้า : MM331 ชื่อสินค้า : ชุดตัวต่อสร้างสวนสาธารณะ English name : Theme Park Construction Set

Description

ชุดตัวต่อสร้างสวนสาธารณะ – Theme Park Construction Set

รหัสสินค้า : MM331
ชื่อสินค้า : ชุดตัวต่อสร้างสวนสาธารณะ
English name : Theme Park Construction Set

รายละเอียด :

ประกอบด้วยตัวต่อ 2 ซม. จำนวน 215 ชิ้น คละสี 9 สี, ตัวต่อแบบเปิด จำนวน 3 ชิ้น, ตัวต่อรูปทรงสามเหลี่ยม จำนวน 41 ชิ้น คละสี 5 สี, ตัวต่อแบบเศษส่วนวงกลม จำนวน 51 ชิ้น คละสี 5 สี, ตัวต่อแบบแท่ง จำนวน 40 ชิ้น คละสี 2 สี พร้อม Activity Card 14 ใบ