พลองแดง – The Red Rods

รหัสสินค้า : MOS003 ชื่อสินค้า : พลองแดง English name :  The Red Rods รายละเอียด : แท่งไม้สีแดง จำนวน 10 แท่ง ขนาดหน้าตัดเท่ากัน แต่ความยาวแตกต่างกันตั้งแต่ 10 ซม. ไปจนถึง 1 เมตร

Description

รหัสสินค้า : MOS003
ชื่อสินค้า : พลองแดง
English name :  The Red Rods
รายละเอียด :
แท่งไม้สีแดง จำนวน 10 แท่ง ขนาดหน้าตัดเท่ากัน แต่ความยาวแตกต่างกันตั้งแต่ 10 ซม. ไปจนถึง 1 เมตร