หอคอยสีชมพู – The Pink Tower

รหัสสินค้า : MOS002 ชื่อสินค้า : หอคอยสีชมพู English name : The Pink Tower รายละเอียด : ลูกบาศก์ไม้สีชมพู 10 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 1 x 1 x 1 ซม. เพิ่มขึ้นทีละ 1 ซม. ไปจนถึงขนาด 10 x 10 x 10 ซม. เพื่อให้เด็กสามารถเรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่ได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์-

Description

รหัสสินค้า : MOS002
ชื่อสินค้า : หอคอยสีชมพู
English name : The Pink Tower
รายละเอียด :
ลูกบาศก์ไม้สีชมพู 10 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 1 x 1 x 1 ซม. เพิ่มขึ้นทีละ 1 ซม. ไปจนถึงขนาด 10 x
10 x 10 ซม. เพื่อให้เด็กสามารถเรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่ได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์-