ทรงตันเรขาคณิตสีนํ้าเงินพร้อมฐานรอง – The Geometric Solids with Tray

รหัสสินค้า : MOS006 ชื่อสินค้า :  ทรงตันเรขาคณิตสีนํ้าเงินพร้อมฐานรอง English name :  The Geometric Solids with Tray รายละเอียด : ประกอบด้วยทรงตันเรขาคณิตสีนํ้าเงิน 10 แบบ เช่น ทรงกระบอก, พีระมิด,ทรงกลม , ทรงรี เป็นต้น พร้อมฐานรอง และแผ่นไม้เรขาคณิตที่สัมพันธ์กับทรงตัน

Description

รหัสสินค้า : MOS006
ชื่อสินค้า :  ทรงตันเรขาคณิตสีนํ้าเงินพร้อมฐานรอง
English name :  The Geometric Solids with Tray
รายละเอียด :
ประกอบด้วยทรงตันเรขาคณิตสีนํ้าเงิน 10 แบบ เช่น ทรงกระบอก, พีระมิด,ทรงกลม , ทรงรี เป็นต้น พร้อมฐานรอง และแผ่นไม้เรขาคณิตที่สัมพันธ์กับทรงตัน