บันไดสีนํ้าตาล – The Brown Stair

รหัสสินค้า : MOS004 ชื่อสินค้า : บันไดสีนํ้าตาล English name : The Brown Stair

Description

บันไดสีนํ้าตาล – The Brown Stair

รหัสสินค้า : MOS004
ชื่อสินค้า : บันไดสีนํ้าตาล
English name : The Brown Stair

รายละเอียด :

แท่งปริซึมสีนํ้าตาล 10 ชิ้นที่มีความกว้างและความหนาแตกต่างกันแต่มีความยาวเท่ากันขนาดตั้งแต่ 1 x1 x 20 ซม. ไปจนถึงขนาด 10 x 10x 20 ซม.