บันไดสีนํ้าตาล – The Brown Stair

รหัสสินค้า : MOS004 ชื่อสินค้า : บันไดสีนํ้าตาล English name :  The Brown Stair รายละเอียด : แท่งปริซึมสีนํ้าตาล 10 ชิ้นที่มีความกว้างและความหนาแตกต่างกันแต่มีความยาวเท่ากันขนาด ตั้งแต่ 1 x1 x 20 ซม.ไปจนถึงขนาด 10 x 10x 20 ซม.

Description

รหัสสินค้า : MOS004
ชื่อสินค้า : บันไดสีนํ้าตาล
English name :  The Brown Stair
รายละเอียด :
แท่งปริซึมสีนํ้าตาล 10 ชิ้นที่มีความกว้างและความหนาแตกต่างกันแต่มีความยาวเท่ากันขนาด
ตั้งแต่ 1 x1 x 20 ซม.ไปจนถึงขนาด 10 x 10x 20 ซม.