กระดานหลักสิบ ชุดที่ 2 – Tens Board Set 2

รหัสสินค้า :  MOM013 ชื่อสินค้า : กระดานหลักสิบ ชุดที่ 2 English name : Tens Board Set 2 รายละเอียด : กระดานไม้ 2 แผ่น แต่ละแผ่นแบ่งเป็น 5 ช่องโดยแผ่นแรกพิมพ์ตัวเลข 10 – 50 แผ่นที่ 2 พิมพ์ตัวเลข 60 – 90 พร้อมแผ่นไม้ตัวเลขเดี่ยว 1 – 9 ทั้งหมดบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด

Description

รหัสสินค้า :  MOM013
ชื่อสินค้า : กระดานหลักสิบ ชุดที่ 2
English name : Tens Board Set 2
รายละเอียด :
กระดานไม้ 2
แผ่น แต่ละแผ่นแบ่งเป็น 5 ช่องโดยแผ่นแรกพิมพ์ตัวเลข 10 – 50 แผ่นที่ 2 พิมพ์ตัวเลข 60 – 90 พร้อมแผ่นไม้ตัวเลขเดี่ยว 1 – 9 ทั้งหมดบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด