กระดานหลักสิบ ชุดที่ 1 – Tens Board Set 1

รหัสสินค้า :  MOM012 ชื่อสินค้า :  กระดานหลักสิบ ชุดที่ 1 English name : Tens Board Set 1 รายละเอียด : กระดานไม้ 2 แผ่น แต่ละแผ่นแบ่งเป็น 5 ช่อง พิมพ์ ตัวเลข 10 ไว้ทั้งหมด 9 ช่อง พร้อมแผ่นไม้พิมพ์ตัวเลขเดี่ยว 1- 9 ทั้งหมดบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด

Description

รหัสสินค้า :  MOM012
ชื่อสินค้า :  กระดานหลักสิบ ชุดที่ 1
English name : Tens Board Set 1
รายละเอียด :
กระดานไม้ 2
แผ่น แต่ละแผ่นแบ่งเป็น 5 ช่อง พิมพ์ ตัวเลข 10 ไว้ทั้งหมด 9 ช่อง พร้อมแผ่นไม้พิมพ์ตัวเลขเดี่ยว 1- 9 ทั้งหมดบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด