ขวดสำรวจรสชาติ – Tasting Exercise

รหัสสินค้า : MOS022 ชื่อสินค้า : ขวดสำรวจรสชาติ English name :  Tasting Exercise รายละเอียด : ขวดแก้วสีชาและแบบโปร่งใส มีฝาปิดขวดแบบหลอดหยดจำนวน 4 คู่ พร้อมถาดไม้สำหรับจัดเก็บ

Description

รหัสสินค้า : MOS022
ชื่อสินค้า : ขวดสำรวจรสชาติ
English name :  Tasting Exercise
รายละเอียด :
ขวดแก้วสีชาและแบบโปร่งใส มีฝาปิดขวดแบบหลอดหยดจำนวน 4 คู่ พร้อมถาดไม้สำหรับจัดเก็บ