แทนแกรม – Tangram : EVA

รหัสสินค้า : MG239 ชื่อสินค้า : แทนแกรม English name : Tangram : EVA

Description

แทนแกรม – Tangram : EVA

รหัสสินค้า : MG239
ชื่อสินค้า : แทนแกรม
English name : Tangram : EVA

รายละเอียด :

แทนแกรม เป็นชุดอุปกรณ์ใช้พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำมาต่อเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ตามจินตนาการ จำนวนรวม 7 ชิ้น ทำด้วยวัสดุ EVA เมื่อเรียงแทนแกรมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะมีขนาด 11 x 11 cm.