กระดานแบบฝึกหัดการลบเลข – Subtraction Working Charts

รหัสสินค้า :MOM006 ชื่อสินค้า : กระดานแบบฝึกหัดการลบเลข English name : Subtraction Working Charts รายละเอียด : แผ่นไม้ตารางงาน 2 แผ่นขนาด 30 x 53 ซม.และแผ่นไม้ตรวจสอบผลลบ 1 แผ่น พร้อมเบี้ย ไม้ตัวเลขบรรจุในกล่องมีฝาปิดสีเขียว สำหรับทำกิจกรรมการลบเลข

Description

รหัสสินค้า :MOM006
ชื่อสินค้า : กระดานแบบฝึกหัดการลบเลข
English name : Subtraction Working Charts
รายละเอียด :
แผ่นไม้ตารางงาน 2 แผ่นขนาด 30 x 53 ซม.และแผ่นไม้ตรวจสอบผลลบ 1 แผ่น พร้อมเบี้ย
ไม้ตัวเลขบรรจุในกล่องมีฝาปิดสีเขียว สำหรับทำกิจกรรมการลบเลข