กระดานลบเลขด้วยไม้ชิ้นเล็ก – Subtraction Strip Board

รหัสสินค้า : MOM015 ชื่อสินค้า :กระดานลบเลขด้วยไม้ชิ้นเล็ก English name : Subtraction Strip Board รายละเอียด : กระดานไม้ขนาด 30 x 40 ซม. ตีเส้นตารางสีแดงจำนวน 18 x 12 ช่อง มีตัวเลขกำกับด้านบน พร้อมแท่งไม้สีแดงและสีนํ้า เงินสีละ 9 แท่ง ขนาดแตกต่างกันบรรจุในกล่องไม้สำหรับทำกิจกรรมการลบเลข

Description

รหัสสินค้า : MOM015
ชื่อสินค้า :กระดานลบเลขด้วยไม้ชิ้นเล็ก
English name : Subtraction Strip Board
รายละเอียด :
กระดานไม้ขนาด 30 x
40 ซม. ตีเส้นตารางสีแดงจำนวน 18 x 12 ช่อง มีตัวเลขกำกับด้านบน พร้อมแท่งไม้สีแดงและสีนํ้า
เงินสีละ 9 แท่ง ขนาดแตกต่างกันบรรจุในกล่องไม้สำหรับทำกิจกรรมการลบเลข