ชุดอุปกรณ์จัดเก็บชุดฝึกทักษะมือ (6 กรอบ)

รหัสสินค้า : MOD003 ชื่อสินค้า : ชุดอุปกรณ์จัดเก็บชุดฝึกทักษะมือ (6 กรอบ) English name : Storage for Sewing

Description

ชุดอุปกรณ์จัดเก็บชุดฝึกทักษะมือ (6 กรอบ) – Storage for Sewing

รหัสสินค้า : MOD003
ชื่อสินค้า : ชุดอุปกรณ์จัดเก็บชุดฝึกทักษะมือ (6 กรอบ)
English name : Storage for Sewing

รายละเอียด :

ชุดอุปกรณ์จัดเก็บชุดฝึกทักษะมือ (6 กรอบ) เป็นอุปกรณ์จัดเก็บทำจากไม้ มีช่องสำหรับใส่ชุดฝึกร้อย 6 ช่อง ใส่ได้ 6 แบบ ต่ละช่องไล่ลำดับสูงไปต่ำ ทำให้จัดเก็บและหยิบจับได้ง่าย