ST004

รหัสสินค้า : ST004 ชื่อสินค้า :  ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ English name :  รายละเอียด : เกมปริศนาคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การคำนวณ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์

Description