ST004

รหัสสินค้า : ST004
ชื่อสินค้า :  ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์
English name : 
รายละเอียด :
เกมปริศนาคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การคำนวณ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์

Description