กล่องเสียง – Sound Boxes

รหัสสินค้า : MOS023 ชื่อสินค้า : กล่องเสียง English name :  Sound Boxes รายละเอียด : กล่องไม้ 2 กล่อง โดยกล่องแรกบรรจุกระบอกไม้ฝาสีแดง6 กระบอก และกล่องที่ 2 บรรจุกระบอกไม้ฝาสีนํ้าเงิน 6กระบอก สำหรับใส่วัสดุที่แตกต่างกัน 6 ชนิดในแต่ละสีแล้วให้เด็กเขย่าเพื่อให้เกิดเสียงที่มีความดังแตกต่างกันฝึกแยกและจับคู่เสียงที่เหมือนกันของกล่องเสียงทั้ง 2 สี

Description

รหัสสินค้า : MOS023
ชื่อสินค้า : กล่องเสียง
English name :  Sound Boxes
รายละเอียด :
กล่องไม้ 2 กล่อง โดยกล่องแรกบรรจุกระบอกไม้ฝาสีแดง6 กระบอก และกล่องที่ 2 บรรจุกระบอกไม้ฝาสีนํ้าเงิน 6กระบอก สำหรับใส่วัสดุที่แตกต่างกัน 6 ชนิดในแต่ละสีแล้วให้เด็กเขย่าเพื่อให้เกิดเสียงที่มีความดังแตกต่างกันฝึกแยกและจับคู่เสียงที่เหมือนกันของกล่องเสียงทั้ง 2 สี