กระดานปักหมุด พร้อมหมุด – Small Square Root Board

รหัสสินค้า : MOM004 ชื่อสินค้า :กระดานปักหมุด พร้อมหมุด English name : Small Square Root Board รายละเอียด : กระดานไม้ขนาด 30 x 30 ซม. เจาะหลุม 225 หลุมสำหรับวางลูกปัดพร้อมลูกปัดสีแดง, สีเขียวและ สีนํ้าเงินอย่างละ 100 ลูกบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิดสำหรับเรียนรู้เรื่องรากที่ 2

Description

รหัสสินค้า : MOM004
ชื่อสินค้า :กระดานปักหมุด พร้อมหมุด
English name : Small Square Root Board
รายละเอียด :
กระดานไม้ขนาด 30 x 30 ซม. เจาะหลุม 225 หลุมสำหรับวางลูกปัดพร้อมลูกปัดสีแดง, สีเขียวและ
สีนํ้าเงินอย่างละ 100 ลูกบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิดสำหรับเรียนรู้เรื่องรากที่ 2