กล่องแถบสีชุดที่ 2 – Second Box of Color Tablets

รหัสสินค้า : MOS019 ชื่อสินค้า : กล่องแถบสีชุดที่ 2 English name :  Second Box of Color Tablets รายละเอียด : แถบสี 11 คู่ คือ สีแดง, เหลือง, นํ้าเงิน, เขียว, ส้ม, ม่วง, นํ้าตาล, ชมพู, เทา, ขาวและดำบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด เพื่อให้เด็กฝึกจับคู่สีที่เหมือนกันและแยกสีที่แตกต่างกัน

Description

รหัสสินค้า : MOS019
ชื่อสินค้า : กล่องแถบสีชุดที่ 2
English name :  Second Box of Color Tablets
รายละเอียด :
แถบสี 11 คู่ คือ สีแดง, เหลือง, นํ้าเงิน, เขียว, ส้ม, ม่วง, นํ้าตาล, ชมพู, เทา, ขาวและดำบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด เพื่อให้เด็กฝึกจับคู่สีที่เหมือนกันและแยกสีที่แตกต่างกัน