แผ่นอักษรกระดาษทรายพยัญชนะไทย ก-ฮ พร้อมกล่อง – Sandpaper Thai Alphabet

รหัสสินค้า : MOL005 ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายพยัญชนะไทย ก- ฮ พร้อมกล่อง English name :  Sandpaper Thai Alphabet รายละเอียด : แผ่นอักษรกระดาษทรายพยัญชนะไทย 44 ตัวสีชมพูขนาด 14 x 14 ซม. สำหรับให้เด็กใช้มือสัมผัสกระดาษทรายที่เป็นตัวอักษรตามลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง

Description

รหัสสินค้า : MOL005
ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายพยัญชนะไทย ก- ฮ พร้อมกล่อง
English name :  Sandpaper Thai Alphabet
รายละเอียด :
แผ่นอักษรกระดาษทรายพยัญชนะไทย 44 ตัวสีชมพูขนาด 14 x 14 ซม. สำหรับให้เด็กใช้มือสัมผัสกระดาษทรายที่เป็นตัวอักษรตามลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง