แผ่นอักษรกระดาษทรายพิมพ์ใหญ่พร้อมกล่อง

รหัสสินค้า : MOL002 ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายพิมพ์ใหญ่พร้อมกล่อง English name : Sandpaper Capitals Letters

Description

แผ่นอักษรกระดาษทรายพิมพ์ใหญ่พร้อมกล่อง – Sandpaper Capitals Letters

รหัสสินค้า : MOL002
ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายพิมพ์ใหญ่พร้อมกล่อง
English name : Sandpaper Capitals Letters

รายละเอียด :

แผ่นอักษรกระดาษทราย ภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ 26 ตัว ขนาด 14 x 14 ซม. แผ่นสีนํ้าเงินคือสระ และแผ่นสีชมพูคือพยัญชนะ สำหรับให้เด็กใช้มือสัมผัสกระดาษทรายที่เป็นตัวอักษรตามลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง