กระดานหยาบเรียบ – Rough and Smooth Board set

รหัสสินค้า : MOS025 ชื่อสินค้า : กระดานหยาบเรียบ English name :  Rough and Smooth Board set รายละเอียด : แผ่นไม้ติดกระดาษทรายแตกต่างกัน 3 แผ่นบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด

Description

รหัสสินค้า : MOS025
ชื่อสินค้า : กระดานหยาบเรียบ
English name :  Rough and Smooth Board set
รายละเอียด :
แผ่นไม้ติดกระดาษทรายแตกต่างกัน 3 แผ่นบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด