ถุงปริศนา – Mystery Bags

รหัสสินค้า : MOS027 ชื่อสินค้า :  ถุงปริศนา English name :  Mystery Bags รายละเอียด : รูปทรงเรขาคณิต จำนวน 10 ชิ้น บรรจุในถุงผ้าสีทึบ ให้เด็กได้ใช้มือในการสัมผัสและบอกชื่อรูปทรงเรขาคณิตนั้นๆ

Description

รหัสสินค้า : MOS027
ชื่อสินค้า :  ถุงปริศนา
English name :  Mystery Bags
รายละเอียด :
รูปทรงเรขาคณิต จำนวน 10 ชิ้น บรรจุในถุงผ้าสีทึบ ให้เด็กได้ใช้มือในการสัมผัสและบอกชื่อรูปทรงเรขาคณิตนั้นๆ