กระดานแบบฝึกหัดการคูณ – Multiplication Working Charts

รหัสสินค้า : MOM007 ชื่อสินค้า :  กระดานแบบฝึกหัดการคูณ English name : Multiplication Working Charts รายละเอียด : แผ่นไม้ตารางงาน 3 แผ่นขนาด 30 x 30 ซม. และแผ่นไม้ตารางตรวจสอบผลคูณ 2 แผ่น พร้อมเบี้ย ไม้บรรจุในกล่องมีฝาปิดสีเหลือง สำหรับทำกิจกรรมการคูณ

Description

รหัสสินค้า : MOM007
ชื่อสินค้า :  กระดานแบบฝึกหัดการคูณ
English name : Multiplication Working Charts
รายละเอียด :
แผ่นไม้ตารางงาน 3 แผ่นขนาด 30 x 30 ซม. และแผ่นไม้ตารางตรวจสอบผลคูณ 2 แผ่น พร้อมเบี้ย
ไม้บรรจุในกล่องมีฝาปิดสีเหลือง สำหรับทำกิจกรรมการคูณ