ตัวอักษรเคลื่อนที่ – Moveable Alphabet

รหัสสินค้า : MOL009 ชื่อสินค้า : ตัวอักษรเคลื่อนที่ English name :  Moveable Alphabet รายละเอียด : ประกอบด้วยแผ่นอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวและสัญลักษณ์ที่สำคัญ พร้อมถาดไม้ขนาด 25 x 55 ซม. สำหรับใส่แผ่นตัวอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาโดยการนำตัวอักษรมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นคำที่มีความหมาย

Description

รหัสสินค้า : MOL009
ชื่อสินค้า : ตัวอักษรเคลื่อนที่
English name :  Moveable Alphabet
รายละเอียด :
ประกอบด้วยแผ่นอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวและสัญลักษณ์ที่สำคัญ พร้อมถาดไม้ขนาด 25 x 55 ซม. สำหรับใส่แผ่นตัวอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาโดยการนำตัวอักษรมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นคำที่มีความหมาย