MOS001

รหัสสินค้า : MOS001
ชื่อสินค้า : ทรงกระบอกมีจุก
English name :  Cylinder Blocks
รายละเอียด :
ทรงกระบอกมีจุก 4 ชุดแต่ละชุดมีทรงกระบอก 10 ชิ้นที่มีความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน เพื่อให้เด็กสามารถแยกแยะขนาดและเห็นความแตกต่างทางสายตาได้

Description