เกมแสตมป์ – Stamp Game

รหัสสินค้า :  MOM030 ชื่อสินค้า :  เกมแสตมป์ English name : Stamp Game รายละเอียด : ประกอบด้วยเบี้ยไม้สี่เหลี่ยมพิมพ์ตัวเลข 1, 10 , 100และ1000 มีสีเขียว , สีแดงและสีนํ้าเงิน ,หมุดไม้ , เบี้ยไม้วงกลม บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด

Description

รหัสสินค้า :  MOM030
ชื่อสินค้า :  เกมแสตมป์
English name : Stamp Game
รายละเอียด :
ประกอบด้วยเบี้ยไม้สี่เหลี่ยมพิมพ์ตัวเลข 1, 10 , 100และ1000 มีสีเขียว , สีแดงและสีนํ้าเงิน ,หมุดไม้ , เบี้ยไม้วงกลม บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด