MOM027

รหัสสินค้า :  MOM027
ชื่อสินค้า :  จัตุรัสหลักพันจำนวน 9 ลูก
English name : Wooden Cube of 1000
รายละเอียด :
ลูกบาศก์ใช้แทนค่าหลักพัน มีสัญลักษณ์แทนลูกปัดทุกด้าน

Description