MOM022

รหัสสินค้า :  MOM022
ชื่อสินค้า :  ชุดแยกเศษส่วนพร้อมแท่นวาง
English name : Fraction Circles with Stand
รายละเอียด :
แผ่นโลหะสีเขียววงกลมสีแดงแบ่งเป็นเศษส่วนวงกลมตั้งแต่ 1 – 10ส่วน มีหมุดจับทุกชิ้น พร้อมแท่นวาง 2 อัน

Description