02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MOL005

รหัสสินค้า : MOL005
ชื่อสินค้า : แผ่นอักษรกระดาษทรายพยัญชนะไทย ก- ฮ พร้อมกล่อง
English name :  Sandpaper Thai Alphabet
รายละเอียด :
แผ่นอักษรกระดาษทรายพยัญชนะไทย 44 ตัวสีชมพูขนาด 14 x 14 ซม. สำหรับให้เด็กใช้มือสัมผัสกระดาษทรายที่เป็นตัวอักษรตามลักษณะการเขียนที่ถูกต้อง

Description